Ce este viata? - V - Repere


ÎNTREBAREA FUNDAMENTALĂ

"Indiferent însă dacă viaţa alege să meargă mai departe sau dacă alege să stea pe loc, ea te invită acum să-i răspunzi la următoarea întrebare:
– Dacă ar fi să fie o întrebare – una singură – care să fie cea mai importantă întrebare a filosofiei, religiei, ştiinţei, artei ş.a.m.d. – care ar fi acea întrebare?
Care este întrebarea fundament pentru toate întrebările? Care este întrebarea originară din care s-au născut şi se nasc mereu toate întrebările? Care este întrebarea cauză primă a întrebărilor şi răspunsurilor?
Există o astfel de primă interogare? Există o astfel de întrebare primă (ÎNTREBARE PRIMĂ) a fiinţei – îndreptată spre tot ceea ce este cuprins în metafizică, axiologie, etică, logică, estetică, politică, economie, religie, psihologie...?
Şi apoi viaţa te mai poate întreba ceva:
– Care este întrebarea cea mai des pusă (fiind mai veche decât toate şi cauză implicită a oricărei alte întrebări) sau cel puţin pre-su-pusă de orice întrebare?... Care este prima întrebare pusă de un copil?
Iar tu poate că îi vei răspunde:
„Ce este aceasta?” – adică pe „limba” lui: „Te ete ata?” („TE ETE ATA?”).
– Bun răspuns!... Ce este aceasta? (CE ESTE ACEASTA?)... Parcă vedem chiar acum copilul, în imaginaţia noastră, arătând cu degeţelul său spre un ceva oarecare din jurul său şi întrebând:
– „Te ete ata?”... „Te ete ata?”... „Te ete ata?”...
Dacă observi interogaţia lui cu atenţie, poţi vedea că el nu întreabă „Cum se numeşte aceasta? Ce nume are?”, ci „Ce este?”. Oricum, e evident că el nu primeşte răspunsul căutat, ci doar nume, cuvinte, propoziţii – şi atât.
– „Aceasta este...” – şi urmează „numele” cu care este botezat (istoric-contingent) în acea societate acel obiect/ subiect/ fenomen arătat cu degetul de către copil. Întrebarea lui primară, prima noastră întrebare, nu capătă răspuns, ci doar nume de botez. Este însă oare omul capabil de mai mult decât atât? Poate el da un altfel de răspuns la întrebarea „Ce este aceasta?”... Şi chiar aşa – că tot veni vorba – „Ce este aceasta: „Ce este aceasta?”?”.
Adică, cum ar veni, ce este de fapt o întrebare? În ce constă ea şi care este rolul ei? Care sunt funcţiile unei întrebări? Dar ale „primei întrebări”?...
E interesant astfel de constatat că o posibilă primă întrebare presupune ca existând în mod implicit (cuprins în fiinţa ei) răspunsul la o altă întrebare: „Ce este o întrebare?” („CE ESTE O ÎNTREBARE?”).
Copilul nu pune însă această întrebare – el presupune instinctiv că-i ştie răspunsul – şi de aceea el trece peste întrebarea primară „Ce este o întrebare?” direct la întrebarea aparent primară (în ordinea preocupărilor lui verbalizatoare): „Ce este aceasta?”. Şi trece la ea, pentru că el este avid de nume/ cuvinte şi nu de explicaţii savante sau mai puţin savante privitoare la natura ultimă a mediului său existenţial.
El întreabă „Ce este asta?” („Te ete ata?”), dar, de fapt, vrea să zică: „Cum se numeşte „asta”?”... Unde dai şi unde crapă! Ce şmecheri mai sunt şi copiii aceştia: întreabă ceva, dar, de fapt, vor să întrebe altceva. De unde să mai ştii atunci, de fapt, ce vor ei să întrebe? Dar, în fond, de unde să ştii ce te întreabă cu adevărat cineva care te întreabă ceva, oricine ar fi el/ ea şi orice ar întreba el/ ea? Că, de obicei, după cum bine ştii, el/ ea te întreabă ceva, dar, de fapt, mai mereu, vrea să ştie altceva decât ceea ce pare că te întreabă.
Problema întrebării-ghicitoare (ÎNTREBĂRII-GHICITOARE) se poate rezolva doar parţial şi, de multe ori, doar prin intuiţie-empatie. Această unealtă hermeneutică este în posesia oricărui părinte, care astfel nu răspunde la întrebarea literală a copilului („Ce este aceasta?”), ci la ceea ce i se pare lui că el întreabă de fapt – anume, „Cum se numeşte aceasta?”.
Dar dacă prima întrebare pusă de un copil nu s-ar referi la esenţe de realităţi percepute, ci doar la numele lor, ce ne-ar spune acest lucru despre întrebare în general şi despre „prima întrebare” în particular?... Se referă ea la realităţi extra-lingvistice sau doar la numele lor? Urmăreşte ea să obţină doar o combinaţie de cuvinte oarecare pe care să le privească şi să le accepte (cel puţin temporar) ca răspuns – sau urmăreşte, de fapt, să „înţeleagă” holistic realitatea chestionată (cu toate faţetele ei lingvistice şi extralingvistice deopotrivă)?...
Şi aici tu mă poţi întreba:
– Dar întrebarea „Ce este viaţa?” ce urmăreşte de fapt? Un răspuns în cuvinte sau un răspuns dincolo de ele?
Îţi răspund:
– Le poate urmări pe ambele, dar în cazul cărţii de faţă esenţial este răspunsul care poate fi trăit doar dincolo de cuvinte...
– Bine, dar acesta este un răspuns? Poate fi considerat ca fiind un „răspuns” ceva care nu este în cuvinte, ceva care nu trăieşte acaparat în semne lingvistice?
– Poate... poate fi considerată ca fiind răspuns o „simţire”, o „trăire”, o „acţiune” – care poate fi simţită în fapte, în activităţi, în emoţii şi percepţii specifice... De exemplu, la întrebarea „E dulce ceaiul?” poţi găsi şi un răspuns direct, ne-lingvistic, prin gustarea ceaiului cu pricina. Sau dacă te întrebi „Oare afară plouă?”, poţi să primeşti un răspuns şi printr-o simplă privire...
Răspunsul în natura lui cea mai intimă este mai mereu legat de experienţe imediate şi de evidenţe indicativ – perceptive şi nu de nume... – el este legat intim de trăiri şi simţiri directe şi nu de cuvinte şi propoziţii. Acestea sunt, de multe ori, doar distrageri de la adevăratul răspuns, mijloace de ocupare a vremii până la trăirea directă a răspunsului căutat – sunt doar semne, doar indicatoare care arată spre răspunsul-destinaţie, fără însă a fi el...
Adevăratul răspuns se simte, se pipăie, se vede, se aude, se gustă... nu se cuvântează şi nu se „citeşte” – deşi este evident că sunt şi răspunsuri care pentru a fi primite trebuie să fie cuvântate sau citite... dar şi în cazul lor nu „cuvântul” este urmărit, ci „sunetul/ semnul” clar asociat lui – şi prin acest „semn/ semnal” realitatea directă ce o „poartă” el cu sine (realitatea spre care el indică „cu degetul”) prin asociere repetată. Fiindcă orice este sau poate să fie „asociat” cu orice, orice este sau poate să fie „semn” pentru orice. Orice nume poate sta (şi în fapt şi stă) pe post de mediator între tine şi întreaga realitate, dar el poate fi şi obiect de experienţă în sine şi pentru sine, obiect al trăirii directe în „nume”, al trăirii „numelor” – a tot ceea ce sunt sau pot ele să fie...
Din acest motiv putem zice că orice întrebare este, de fapt, întrebarea fundamentală – întrebarea primă – cel puţin într-un context bine delimitat şi pentru un timp clar precizat ea este întrebarea cea mai importantă şi nu este (pe moment) alta mai importantă decât ea...
Iar din perspectiva exerciţiului revelatoriu propus de mine – prin repetarea întrebării „Ce este viaţa?” – această întrebare („Ce este viaţa?”) poate fi înlocuită cu oricare alta (oricât de banală sau de profundă ar părea ea la o primă vedere). Rezultatul practicii concentrării mentale continue pentru o anumită perioadă de timp (de cel puţin câteva zile, cu excepţia perioadei de somn) pe o întrebare „oarecare” (considerată însă ca fiind foarte importantă de către practicant în momentul iniţierii interogării şi astfel asumată de el/ ea de o manieră puternic încărcată emoţional-intelectual-intuitiv-volitiv) este relativ identic – anume conştientizarea profundă a primului răspuns (PRIMULUI RĂSPUNS), a răspunsului esenţial – a acelui răspuns fundamental care te „lămureşte” definitiv, fără urmă de îndoială, despre ce este cu adevărat un răspuns: în primul rând, o faptă concretă (de emoţie, de simţire, de acţiune, de conştientizare etc.) şi nu o vorbă (în vânt)...
Adevărata întrebare, întrebarea fundamentală este o prezenţă care incită – este prezenţa a ceea ce este aşa cum este manifestată iscoditor în câmpul conştiinţei noastre.
Adevăratul răspuns, răspunsul fundamental este o acţiune de răspuns generată spre fiinţă de insistenţa acestei prezenţe.
Întrebarea este relativ pasivă, răspunsul este abisal activ. Întrebarea de bază îţi arată mereu realitatea în toată nuditatea ei – nemediată „conceptual” de iluzii semantice şi false certitudini intelectual-linguale. Răspunsul fundamental te pune spontan în mişcare de relaţie directă cu această realitate. De aceea, acolo unde se întâlneşte „întrebarea primă” cu „răspunsul prim” revelaţia se naşte fără ezitare – doar acolo poate să se nască şi să trăiască cu intensitate extatică epifania, iluminarea, trezirea la realitate, integrarea în Întreg, vieţuirea directă în natural, trăirea conştient detaşată şi profund implicată în real, în imaginar, în voit şi în necesar.

Întrebarea fundamentală este acea primă interogaţie (de multe ori, manifestată într-o formă de exprimare puternic personalizată) care, pe de o parte, afirmă evidenţa (prin arătare cu degetul, cu intenţia, cu focalizarea atenţiei, cu intensitatea faptei, cu profunzimea şi cu tenacitatea concentrării), iar, pe de altă parte, o neagă, o pune sub semnul întrebării – căutând în evidenţă sau dincolo de ea altceva decât evidenţa: când te întrebi „Ce este X?”, te întrebi despre „natura” lui X, te întrebi implicit dacă el este ceva care există „cu adevărat” sau dacă nu cumva nu este decât o „iluzie”; te întrebi implicit cum este alcătuit, care îi este structura, cum funcţionează, care îi sunt pârghiile de manifestare; te întrebi în mod necesar „De ce este X?”, care sunt cauzele responsabile pentru apariţia lui; te întrebi unde este (dacă el este în tine sau în afara ta, în imanenţă sau în transcendenţă...) şi pentru cât timp este (pentru o clipă, pentru un veac, pentru o eră, pentru veşnicie?); te întrebi ce nume i se dau şi de ce, ce definiţii i se ataşează şi care este relevanţa lor... ş.a.m.d.
Orice formă interogativă (Ce? Cine? Când? Cum? Cât? Unde? De ce?...) le presupune în mod implicit pe toate celelalte – când îţi pui în mod serios o întrebare, de fapt, îţi pui toate întrebările pe care ţi le poţi pune!
De aceea şi forma interogativă „Ce este...?” le presupune din start pe toate celelalte forme interogative posibil a fi formulate de conştiinţă. În cazul lui „Ce este...?” evident un rol important în interogare îl joacă „este” – formula lingvistică care presupune existenţa, prezenţa, realitatea, evidenţa... „Ce” se poate combina (şi o şi face) şi cu „face” („Ce face X?”) şi cu „ştie” („Ce ştie X?”) şi cu „arată” („Ce arată el/ ea?”) etc., dar prin alipirea lui de „este” se naşte – trebuie să recunoşti – o pereche fatală, care se transformă aproape instantaneu într-o trinitate, într-un triunghi amoros total: „Ce este aceasta?”... „Ce este X?”... „Ce este viaţa?”.
Prima interogare se desprinde, de multe ori, din senzaţia iniţiatică că întrebările şi răspunsurile sunt (respectiv pot fi) şi altceva decât nişte impresii banal trecătoare în mod contingent şi superficial prin conştiinţă, prin gândire şi prin simţire. Prima interogaţie neagă astfel părerea că întrebările şi răspunsurile nu sunt posibile sau că ele ar fi doar nişte iluzii ale minţii/ fiinţei. Când prima întrebare se întâlneşte cu primul răspuns, se poate vedea în mod clar că întrebările sunt prezenţe evidente, palpabile, incitante, provocatoare, iar răspunsurile sunt acţiuni clare, concrete, revoluţionare.
Calea Întrebării are ca scop trezirea şi mărirea instinctului interogativ al fiinţei şi aducerea lui în prezenţa directă şi imediată a infinitului şi eternităţii... Prin acest demers ea ţinteşte spre transformarea fiinţei ce o parcurge într-o instanţă revoluţionară a conştiinţei sociale în care se manifestă: evidenţa se afirmă în răspuns de fapte, evidenţa se neagă în întrebare de vorbe (chiar dacă şi inversul este posibil pentru viaţă).
Prin urmare, se pare că fiecare poate avea (dacă o caută) propria sa întrebare fundamentală, propria întrebare care să-l trezească din somnul evidenţelor spre trăirea intens-deplină a lor.

Revenind la problema întrebării prime, se pare însă că, uneori, pentru unii, cea mai de bază întrebare care poate fi pusă este: „Ce este o întrebare?” – prin această interogare întrebarea se întreabă despre propria sa identitate, despre propria sa fiinţă – prin ea viaţa se întreabă pe sine de ce se întrebă (cu ce scop şi din ce cauză), cum o face şi, mai ales, dacă este cu putinţă să se întrebe cu adevărat ceva...
Ne putem deci întreba în mod legitim: „Este întrebarea o întrebare?” Sau chiar mai mult: „Poate fi întrebarea subiect de întrebare? Se poate întrebarea întreba ceva pe ea însăşi?
Prin urmare, stimate cititor, întreabă-te acum te rog dacă tu te întrebi ceva... Întreabă-te care este întrebarea ta – în ce constă ea. Întreabă-te ce semnificaţie are această întrebare pentru tine – şi, mai ales, întreabă-te acum: „Ce este o întrebare?”. Pentru a te ajuta să porneşti de la ceva iată pentru tine o (altă) întrebare: „Ce este viaţa?” – şi iată încă una: „Ce este percepţia?” şi de ce nu: „Ce este conştiinţa?”...

Exemplele stimulative fiind date te rog deci să-mi răspunzi acum: „Ce este o întrebare?”; „Ce este întrebarea?”. Ce este „aceea/ aceasta/ acesta/ acela” spre care mic/ă fiind ai arătat cu degetul zicând: „Ce este aceea/ aceasta/ acesta/ acela?” şi la care poate ţi s-a răspuns: „Aceasta este o întrebare!”. Îţi aminteşti?
– „Te ete ata?”...
– O întrebare mămică... o întrebare!
Sau poate că întrebat/ă fiind: „Unde este jucăria?” tu ai arătat cu degetul spre ea – acela era unul din primele tale răspunsuri. Sau poate ai fost chestionat/ă de mami zâmbind: „Ce face scumpi lu' mama?”. Şi tu, copilul cel scump, i-ai zâmbit inocent înapoi – iată un alt răspuns simplu, direct, spontan, natural...
I-ai răspuns atunci cu un surâs candid de copil, pentru că ai ştiut instinctiv că ea te-a întrebat ceva – sau doar ai răspuns instinctiv cu un zâmbet la alt zâmbet, cu o bucurie la altă bucurie, cu o trăire la altă trăire?
Iată deci: întrebarea este acţiunea, răspunsul este reacţiunea! Întrebarea este activă, răspunsul este la fel de activ. Întrebarea te incită spre fiinţă, răspunsul te afirmă spre existenţă. Întrebarea e un altul, răspunsul eşti tu! (Dar bineînţeles nu şi în cazul în care întrebarea eşti de fapt tu şi răspunsul îl vezi la un altul...)

Adevărul e însă că atunci când devii una cu Întrebarea (cu orice întrebare), când o însoţeşti cu fiecare respiraţie pe care o faci, de când te scoli din pat şi până când adormi din nou, în scurt timp (e o problemă de zile) şi Răspunsul va ajunge să facă parte din tine... Când devii una cu Întrebarea, devii una şi cu Răspunsul... (Doar cei care nu-şi aprofundează Întrebarea nu găsesc Răspunsul la ea.)
Dacă vei inspira Întrebarea vei expira Răspunsul: dar nu uita că tu eşti ambele: şi inspiraţie şi expiraţie – şi întrebare şi răspuns – şi întrebarea fundamentală şi răspunsul fundamental (la tot ceea ce este pentru tine).
Marea întrebare eşti tu şi marele răspuns pe care îl aştepţi eşti tot tu – un „tu” transformat însă – eliberat de false pudori şi diverse amăgiri-distrageri, de superficialităţi şi inhibiţii nocive – gata să afirmi oricând prin tine şi întrebarea care trebuie pusă şi răspunsul necesar ei, gata să rosteşti conştient întrebarea care stă pe buzele tuturor, dar pe care nu o rosteşte mai nimeni; gata să rosteşti răspunsul pe care cu toţii îl ştiu, dar pe care mai nimeni nu are iniţiativa punerii lui în faptă concretă imediată.
Pe de altă parte, tu priveşti mereu în afara ta – mai ales când percepi şi gândeşti: „Iată: acestea sunt percepţiile mele şi gândurile mele...” sau atunci când percepi şi gândeşti percepţiile mele (acestea) şi gândurile mele (acestea) – şi, astfel, marea întrebare care apare mereu în tine acum nu eşti tu, în sinea ta lăuntrică, ci eşti tu reflectat în afara ta sau, mai bine zis, „în afara ta” reflectată în tine.
Tu te întrebi despre un ceva presupus exterior ţie, deşi vei vedea în momentul Răspunsului că interiorul şi exteriorul sunt relativ unul şi acelaşi lucru...
Tu te întrebi astfel nu despre ceva anume, ci despre tot ceea ce are fiinţă pentru tine – deşi degetul tău arată înspre parte („Ce este aceasta?”) viaţa ta arată spre totalitate („Ce este aceasta?”).
Întrebarea este, prin urmare, un mod de viaţă – este o metodă metafizică de afirmare de sine. Prin întrebare tu nu ajungi atât să te cunoşti, cât ajungi să fii mai mult decât eşti. De ce? Pentru că întrebarea pe care insişti este cea care te dăruieşte mereu cu un răspuns – cu acel răspuns care îţi măreşte fiinţa, care îţi schimbă total viaţa, care îţi bucură conştiinţa, care te afirmă în realitate ca prezenţă activă şi nu doar ca moment pasiv.
Poţi însă şi să nu te întrebi în profunzime nimic – te poţi mulţumi cu răspunsuri superficiale la întrebări superficiale – te poţi mulţumi astfel să cunoşti o limbă sau mai multe, fără însă a ajunge să cunoşti o realitate sau mai multe realităţi... Oprindu-te la nivelul „limbii” nu ajungi la nivelul fiinţei. Deşi viaţa se foloseşte de limbă şi de limbaj ea nu e nici (doar) limba, nici (doar) limbajul pe care îl foloseşte. Viaţa e mult mai mult de atât! Şi vei vedea şi tu negreşit aceasta, dacă vei (vrea/ putea) aprofunda cu adevărat o întrebare – orice întrebare vrei tu (de exemplu, întrebarea „Ce este viaţa?”). Asumă-ţi-o şi întreabă-te mereu pentru o perioadă în „ritmul” ei – şi nu te mulţumi cu nici un răspuns facil – cu nici un răspuns care nu îţi schimbă fiinţa din temelii. Întreabă-te şi te vei apropia de ţintă – de momentul când întrebarea devine una cu răspunsul făcând să răsară în tine viziunea realităţii – a realităţii tale intime, a realităţii integrale care cuprinde tot ceea ce este...

Atunci vei înţelege că unul din cele mai grele lucruri din lumea aceasta este comunicarea – vei înţelege că, chiar de vrei să spui ceea ce simţi, nu poţi să comunici cu adevărat starea ta. Vei înţelege atunci (sau poate mai devreme) că, mai mereu, comunicarea nu leagă fiinţele prin sensuri unice, ci le pune în contact cu sensuri infinite...
E drept că e un mic semn de oboseală aici: cum o să prinzi tu toate acele sensuri infinite? Dar dincolo de el, masiv şi impunător, e marele semn de bucurie, de imposibilitate a plictiselii, de imposibilitate a stagnării – e semnul absolutului relativ – totul curge, totul se înlănţuie, totul e plin de viaţă – când crezi că te plictiseşti de un sens, îi descoperi imediat nebănuite alte valenţe. Când te plictiseşti de o prezenţă, dacă o priveşti din ce în ce mai profund, îi vei descoperi aspecte nebănuite şi, de multe ori, fascinante. Nu aprofundarea duce la plictiseală, ci superficialitatea. Nu privirea adâncă şi cercetarea atentă duce la plictis, ci complacerea în repetitivităţi comune lipsite de adâncime interogativ – răspunsivă... Interogativ – răspunsivul (INTEROGATIV - RĂSPUNSIVUL) poate îmbrăca şi valenţe superficiale, dacă se limitează singur în platitudini existenţiale, dar negreşit el poate fi şi o cale de explorare metafizică a vieţii, dacă nu se mulţumeşte cu mundanul banalizant şi caută astfel prin sine sensul esenţelor ultime ale firii...
– „Ce este Întrebarea?” – te întreb din nou. Îmi vei răspunde cu platitudini sau te vei înălţa (prin ele) spre profunzimi?...
– „Întrebarea este ceva care te iscodeşte, care te frământă, care te pune în mişcare, care îţi dă viaţă, care îţi dă sens şi direcţie, care te menţine pe ele, care îţi creează identitate...” – îmi răspunzi tu acum.
– Frumos! Ce altceva ar mai putea fi?
– „Întrebarea este drumul de la mine spre tine: tu întrebi şi eu mă afirm – eu întreb şi tu te afirmi! Ea mă neagă pe mine când o pun şi te afirmă pe tine când îmi răspunzi.
Întrebarea este prezenţa ta în fiinţa mea: tu eşti... şi eu mă întreb... Întrebarea este prezenţa mea în fiinţa ta: eu sunt... şi tu te întrebi...”.
– Ai dreptate, îţi spun, aşa e! Din cauza prezenţei tale mă întreb, din cauza prezenţei mele îmi răspund...
Dar ce altceva mai poate fi întrebarea?
– „Întrebarea este viaţa aflată în căutare de sine. Răspunsul (chiar şi parţial fiind) este regăsirea vieţii. Întrebarea este îndemnul vieţii spre mai mult – spre dincolo – spre ceea ce poate fi, spre ceea ce este – spre acţiune, spre răspuns. Viaţa ne îndeamnă spre întrebare, noi o îndemnăm către răspuns...”.
– Foarte bine spus! Felicitări! Dar ce mai este ea?
– „Întrebarea este viaţa însăşi. Şi răspunsul e tot ea! Nu asta vrei să auzi de la mine?”
– Nu chiar... dar merge pe moment... Uite – nu te mai întreb ce este... pentru că ai văzut şi tu acum că „întrebarea” (şi „viaţa” şi orice altceva) este ceea ce vrei tu să fie – este ceea ce se nimereşte să fie în urma combinării relativ aleatoare de cuvinte în propoziţii – combinare ascunsă sub masca înşelătoare a inspiraţiei şi intuiţiei, specifice unui moment de viaţă sau altuia. E bine dacă ai văzut şi tu această subiectivitate relativ contingentă a răspunsurilor. Pentru moment e bine... Notează-ţi ce ai văzut şi aprofundează-ţi viziunea...
Întreabă-te păşind spre esenţă, apropie-ţi mintea şi inima de prima întrebare, devino una cu ea, trăieşte în pulsul ei de viaţă şi astfel vei renaşte într-o nouă viaţă pe a cărei fiinţă acum nici măcar nu o bănuieşti...
Întreabă-te deci: „Ce este viaţa?” – şi nu te opri la nici un răspuns de vorbe... Nu te lăsa păcălit/ă de aparenţe sau absorbit/ă de ele...

ESENŢA ÎNTREBĂRII

Avem, prin urmare, un om. Un om care se întreabă (ceva):
– Care este esenţa actului de a te întreba (ceva)? Care este acel lucru intim, specific şi esenţial pentru actul întrebării (/interogării) filosofice?
Care este acel aspect al prezenţei în existenţă care face întrebarea să fie o întrebare şi nu altceva? Prin ce se diferenţiază întrebarea de tot ce este în afara ei? Şi, apoi, este ceva în afara ei?
O întrebare bine pusă, bine întreţinută, bine pronunţată, bine aprofundată nu ne duce oare la constatarea că ea cuprinde tot – că nu este nimic în afara ei – că totul este cuprins pe de-a întregul în ea?
Să fie atunci esenţa întrebării cuprinsă în faptul că ea are potenţial cuprinsă în sine nu doar răspunsul ei, ci chiar toată realitatea (spre care ea deschide cale de acces)? Să fie această esenţă dată de către deschiderea spre întreg pe care ea şi doar ea o poate realiza pe deplin?
Să fie oare esenţa întrebării chiar mai importantă decât esenţa gândirii sau a fiinţării? Gândirea, dacă nu este o întrebare, nu poate fi decât constatare placidă sau răspuns închizător de orizonturi – răspuns restrângător al privirii – răspuns respingător de perspective... Gândirea... dacă nu este întrebare, trebuie să fie răspuns... Dar, după cum ştii şi tu, de cele mai multe ori, ea nu este un răspuns (ci cel mult un discurs). Gândirea este mereu în mişcare, mereu în formare, mereu în explorare. Motorul din spatele ei nu este deci răspunsul, ci întrebarea...
Se pare astfel că esenţa gândirii este întrebarea, iar esenţa întrebării este mişcarea: punerea pe un drum, mersul pe o cărare, parcurgerea unei căi – trăirea vieţii aşa cum o ştie umanitatea încă din zorii existenţei sale.
Esenţa gândirii este întrebarea, esenţa întrebării este mişcarea, esenţa mişcării este schimbarea, esenţa schimbării este întâmplarea, esenţa întâmplării este viaţa, iar esenţa vieţii este...
Chiar aşa! Care este esenţa vieţii? Ce este viaţa? Care este esenţa ei?
Să fie oare esenţa vieţii (sâmburele ei cel mai propriu şi cel mai roditor, sămânţa ei de identitate ultimă) cuprinsă în mişcare, în întrebare, în gândire? Sau în altceva? De exemplu, în percepţie şi limită? Sau în raţiune şi emoţie? Sau în intuiţie şi voinţă?...
Şi apoi esenţa fiecărui lucru în parte nu este oare identică cu esenţa oricărui alt lucru? Oare punctul esenţial al oricărei fiinţări nu este un punct comun, o esenţă comună, o realitate care cuprinde în sine toate realităţile şi care astfel le pune pe toate în mişcare – anume Întregul? Esenţa unei părţi nu se află în întregul din care ea face parte de nedezlipit? Şi precizez că nu vorbesc aici de o esenţă contextuală, ci de o esenţă integrală şi integratoare...
Prin urmare, te întreb acum pe tine: care este esenţa esenţei? E faptul că ea este esenţială (fundamentală/ fondatoare) pentru tot şi pentru toate? E faptul că fără ea nu se poate simţi/ pricepe/ crea/ transmite nimic?... Aşa pare că este... Pentru că aşa este: esenţa este esenţială, pentru că ea pune totul în mişcare şi ea opreşte totul pe loc...

Esenţa este Întregul: Ea este El! Şi bineînţeles şi invers: El este Ea. Adică cei doi sunt unul – devin unul prin faptul vieţii, prin actul trăirii, prin actualizarea vieţuirii... Din acest contact se nasc mereu toate formele vieţii: esenţa întregului naşte prin vieţuire viaţa!...
Ce este deci viaţa? (Te întreb eu acum.)
– Cea care se naşte din Esenţa Întregului! (Îmi vei răspunde poate tu...)
Dar eu îţi zic:
– Nu chiar! Mai degrabă invers: Esenţa Întregului se naşte din viaţă! Viaţa este mama a tot şi a toate. Din ea purcede tot – chiar şi Întregul – chiar şi Esenţa!...
Vezi ce uşor se naşte orice din orice atunci când ne jucăm cu vorbele, atunci când trăim în cuvinte şi ne desfătăm genetic cu ele? Fiindcă, vezi tu, fie că o recunoşti, fie că nu o faci, vorbirea/ comunicarea/ limbajul este doar un joc în care cu puţină imaginaţie şi îndemânare orice poate însemna orice...
Esenţa Întrebării poate fi, prin urmare, orice – orice cuvânt îţi trece acum prin cap, orice idee te ispiteşte acum filosofic, orice concept care te zoreşte acum spre recunoaştere şi afirmare propoziţională... chiar orice cuvânt!... Nu te mira!... Aşa e...
Esenţa întrebării poate fi deci: scrisul sau îndemânarea, viziunea sau culoarea, tunetul sau privirea, timpul sau gândirea, incitarea sau încântarea: ea poate să fie „tu” sau „eu” sau vreun magic „zeu”...
Nu mă mai apuc acum să-ţi explic de ce... Raţionalizarea aceasta contingent proximală o poţi face şi singur – lasă-ţi doar glasul tău interior să vorbească – dă-i temă de excurs o simplă întrebare sau un banal răspuns şi priveşte-l cum îşi întinde natural discursul său peste cuvinte, cum le leagă combinatoric între ele, cum le înlănţuie gramatical în propoziţii, cum le încarcă relativ aleator cu accente de entuziasm, întristare sau indiferenţă...

E uneori fascinant acest joc – dacă nu ar fi, eu nu aş scrie şi tu nu ai citi... E fascinat, pentru că în spatele lui e ceva inefabil pe care eu îl ştiu şi tu îl bănuieşti – o prezenţă care te aşteaptă să o trăieşti direct, o cheie care te va ajuta să descui lacătele lanţurilor propriilor prejudecăţi, a pudorilor conceptual-artificiale care te îngrădesc în conştiinţă de ceva vreme. A venit însă timpul să-ţi laşi gândul liber şi vorba slobodă şi doar să fii... doar să pluteşti extatic printre cuvinte, printre subiecte şi predicate, printre întrebări şi răspunsuri... să te bucuri pur şi simplu de comunicare şi vorbire, de gândire şi cugetare – ca şi cum ai fi una cu ele – ca şi cum ai putea să fii şi dincolo de ele...
Dar iarăşi deviem – iarăşi visăm, iarăşi ne lăsăm plutiţi de cuvinte, de poezia naturală din ele...
De ce mă laşi? Mai opreşte-mă din când în când!... Sau îţi place şi ţie dansul magic al cuvintelor prin conştiinţă?
Nu? Nu-ţi place deci! E ok, să ştii... fiecare cu poeziile lui/ ei. Tu vrei fapte clare, directe, concrete – tu vrei raţionamente definitive şi constatări ultime – tu vrei dovezi indubitabile...
Foarte bine! Te înţeleg! Dar te întreb: unde le cauţi pe acestea? În VORBE?... Dacă cauţi ceea ce zici că tu cauţi, ce cauţi atunci când citeşti aceste rânduri? Presimţi tu oare că, deşi uneori ţi se pare difuz, neclar, contradictoriu sau dubitabil, acest discurs arată totuşi spre CEVA (ce tu cauţi)?
Simţi asta?
Dar dacă te înşeli? Dacă el nu arată spre nimic? (Dacă el, în loc să arate spre Ceva, arată spre Nimic?)
– Ha, ha, zici tu... Nu se poate: sunt vorbe – deci arată spre ceva... chiar dacă acel ceva poate fi uneori Nimicul şi alteori Prea-Plinul (TOTUL)...
– Văd că nu eşti deloc prost/ proastă... Te ţii bine!... Haide atunci să lămurim măcar problema aceasta a Esenţei!
– Nu trebuie să o mai lămureşti, vei zice poate tu, ştiu ce vrei să spui: că doar cel care (pregătit fiind pentru a păşi pe Calea Întrebării) se întreabă în minte continuu (de când se trezeşte şi până când adoarme) „Ce este viaţa?” va putea să ajungă, după o concentrare serioasă de câteva zile, să întrevadă o scânteie de Esenţă, să guste iluminatoriu din seva ei de viaţă...
– Bravo!... deja văd că începem să credem că ne înţelegem... că începem să ne intuim în conversaţie... dar să ştii că nu aceasta e ceea ce voiam eu să zic...
Eu voiam, mai degrabă, să-ţi spun acum că Esenţa e şi ea un cuvânt ca oricare altul – nici mai important, nici mai puţin important decât orice alt cuvânt (oricât de trivial ţi s-ar putea părea el la o primă vedere). Mulţi naivi ascund anumite cuvinte (cum sunt cele de „esenţă”, „substanţă”, „fiinţă”, „cauză”, „raţiune”, „viaţă” etc.) după alte cuvinte, numite pompos „concept” şi sau „idee” şi cred că astfel cocoţate în spatele acestor cuvinte/ noţiuni, cele dintâi devin în mod automat mai valoroase decât altele care nu sunt aşa de iubite discursiv de către limba filosofilor. Mimic mai greşit însă... Orice om se poate opri filosofico-metafizic asupra oricărui cuvânt din vocabularul său şi, apoi, învârtindu-se aleator în jurul lui spre construcţia unei combinatorici contingent proximale, poate să pretindă că jocul său (metafizic) cu vorbele este mai mult decât un simplu joc cu vorbele... că discursul său este mai aproape de esenţă decât un alt discurs (centrat în jurul altor „concepte cardinale” pentru „filosofie”).
Sunt, prin urmare, unii care nu înţeleg încă prea bine că din punctul de vedere al Esenţei orice este esenţial... că din perspectiva Esenţei nu este nimic mai puţin esenţial decât altceva... că în realitatea numită uneori Întreg totul este esenţial, chiar şi ceea ce, la o primă vedere, pare a nu fi esenţial... În lipsa oricărei părţi din întreg, întregul nu ar mai fi întreg – esenţialitatea oricărei existenţe este o mărturie a fiinţării Întregului...
Ce este deci esenţial la o întrebare? Ce este cel mai important la ea? Faptul că o etalezi conştiinţei spre asimilare? Modalitatea cum ţi-o formulezi sau cum o aprofundezi? Legăturile pe care le provoci prin structura ei interogativă emancipată prin cuvinte alese spre cercetare ultimă de real?...
Totul este important... La o întrebare – la orice întrebare – totul contează: şi apariţia ei şi împrejurările ce o stimulează spre aprofundare, şi forma pe care o îmbracă şi strucura pe care o provoacă spre construcţie, şi contextul căutat şi textul asumat, şi sensul urmărit şi direcţia visată, şi profunzimea tenacităţii cu care e pusă şi accentul emoţional al intuiţiei şi voinţei care aşteaptă de la o întrebare o cheie de boltă pentru pătrunderea în esenţa realităţii...
În tot ceea ce facem TOTUL contează – pentru că orice ai face faci în prezenţa lui – fiindcă viaţă fiind nu te poţi dezlipi nici măcar pentru o clipă de prezenţa lui sacră...
– Dar totuşi, vei zice tu, aşa simbolic, aşa parţial, aşa măcar cu aromă de accent pasager şi cu gust de esenţă trecătoare, nu poţi să-mi spui care crezi tu că ar fi o Esenţă mai esenţială a Întrebării?... – în acest moment pentru tine... fix în această clipă... Care este ACUM pentru tine Esenţa Întrebării?
– ACUM?... Acum e TĂCEREA...


RĂSPUNSUL

Pe Calea Întrebării, întrebarea este împinsă mereu spre sfârşitul ei. Ea se frământă, se mişcă, se agită, speră – ea îşi caută răspunsul pereche – răspunsul potrivit.
Fiecare întrebare are un răspuns potrivit pentru fiecare persoană. Răspunsul la o întrebare poate fi o imagine, un sunet, o atingere, un miros, un cuvânt, o propoziţie, o trăire... Răspunsul poate fi orice. Răspunsul potrivit însă stă şi aşteaptă întâlnirea cu întrebarea potrivită. Acest răspuns este răspunsul la „vederea” căruia întrebarea amuţeşte pe loc, uită instantaneu de sine şi se contopeşte total în răspuns. Răspunsul potrivit este deci răspunsul care face întrebarea să tacă, să nu se mai agite, să se oprească din febrila ei căutare.
Când este găsit răspunsul potrivit pe Calea Întrebării (de exemplu, la întrebarea „Ce este viaţa?”), cel care îl experimentează ştie instantaneu cu maximă siguranţă că drumul căutării sale interogative a luat sfârşit, că şi-a atins ţinta, că întrebarea sa şi-a găsit răspunsul ei abisal.
Acesta este, de cele mai multe ori, un răspuns natural, simplu, evident, copleşitor şi inatacabil. După întâlnirea cu el vieţii i se pare că l-ar fi cunoscut dintotdeauna, chiar dacă ştie că înainte de întâlnirea cu el nici măcar nu l-a intuit vreodată în cuprinderea sa revelatorie...
Răspunsul potrivit este răspunsul care face întrebarea să se oprească din căutare, este răspunsul care rezolvă odată pentru totdeauna problema ridicată în mod explicit sau implicit de către întrebare.
Iar o problemă nu poate fi rezolvată cu adevărat decât o singură dată!... Dacă un răspuns rezolvă pe deplin o problemă, dacă el vine sincer şi total în întâmpinarea dorinţei de revelare ridicată de o întrebare, atunci acea întâlnire se poate produce o singură dată, într-o clipă unică, irepetabilă, care valorează mai mult decât o eternitate.
Din perspectiva acestei întâlniri iluminatorii, a întâlnirii care aduce lumină, care copleşeşte cu strălucire edificatoare toată interogaţia celui care se auto-reflectă în întrebarea sa sinceră şi adâncă, asumată fără rezerve şi îmbrăţişată fără ezitare printr-o iubire fanatică de adevăr şi revelare transfiguratoare – răspunsul potrivit, răspunsul pereche, răspunsul ultim este întotdeauna cu mult mai mult (imens de mult mai mult) decât a sperat sau şi-a închipuit el vreodată că ar putea fi.
Acestă copleşire, această descătuşare din întrebare în răspuns aduce cu sine rezolvarea completă şi totală a unei întrebări, pentru că ea implică o contopire bidirecţională – a întrebării în răspuns şi a răspunsului în întrebare... Totuşi, pentru cel care obţine „răspunsul” la „întrebare”, întrebarea şi răspunsul nu sunt decât vorbe goale, care au încetat să-i mai spună ceva...
Orice răspuns profund, orice răspuns potrivit întâlnit pe Cale lecuieşte setea de pereche existenţială a unei întrebări şi trezeşte viaţa care experimentează această mântuire interogativă la o relaxare activă, la o detaşare implicată care, deşi deţine răspunsul potrivit, continuă uneori să se joace şi cu alte răspunsuri mai puţin „potrivite”...

Calea Întrebării te provoacă, prin această lectură, să guşti şi tu din „răspunsul potrivit” pentru tine, din răspunsul care te aşteaptă pe tine şi doar pe tine la întrebarea „Ce este viaţa?” (sau la o vreo altă întrebare mai intimă căutării tale actuale). Doar tu vei şti care va fi acest răspuns. Doar tu vei stabili momentul când te vei întâlni cu el...
El poate fi un răspuns oarecare sau un răspuns anume – răspunsul oarecare nu te mulţumeşte şi te lasă mai departe în frământare şi căutare metafizică. Răspunsul anume, răspunsul potrivit te va satisface însă pe deplin – el va fi răspunsul după care nu vei mai simţi nevoia să te întrebi („Ce este viaţa?”) – răspunsul care rezolvă problema (indiferent care ar fi el pentru tine). Şi odată ce o problemă este rezolvată cu adevărat ea nu mai poate fi rezolvată din nou...

REPERE DE ORIENTARE

Punerea în practică a tehnicii de concentrare mentală descrisă în această carte sub numele de Calea Întrebării nu se recomandă decât acelora care îndeplinesc condiţiile următoare:
– au peste 21 de ani,
– nu au avut probleme psihice de nici un fel;
– au citit, au înţeles şi au pus în practică timp de cel puţin un an tehnicile de armonizare psihică descrise în cartea Etica Armoniei;
au o experienţă considerabilă (de cel puţin 2 ani) în practica unor diverse tehnici de concentrare mentală (cu ajutorul unor „cuvinte cu putere”, a unor „propoziţii-forţă”, a unor sugestii-pozitive ş.a.m.d.) pe perioade mai reduse (de la 30 de minute, la câteva ore bune), dar repetate periodic
– şi au o cunoaştere destul de lărgită a tematicii legate de „meditaţie”, „iluminare”, „trezire”... (pe baza lecturilor parcurse1, a întâlnirilor directe cu practicanţi ai unor tehnici meditative diverse care au atins diferite „stări de conştiinţă revelatorie” şi a participării la conferinţe, seminarii şi practici meditative organizate de comunităţi interesate de „meditaţie”).

Atenţie deci! Dacă ai suferit în trecut sau suferi în prezent de tulburări psihice (depresii, fobii, atacuri de panică, insomnii, tulburări bipolare, schizofrenie, tulburări delirante, tulburări obsesiv-compulsive etc.), dacă suferi de vreo dependenţă de droguri sau de alcool; dacă ai fost internat în spitale de psihiatrie sau clinici de dezintoxicare – te sfătuiesc şi te îndemn să nu practici tehnica de concentrare specifică pentru păşirea pe Calea Întrebării (psihicul tău nu este suficient de puternic pentru a păşi pe această cale şi nu este pregătit pentru a putea asimila în sine efectele acestei practici de concentrare).
De asemenea, dacă nu eşti suficient de antrenat/ă în practicarea a diferite tehnici de meditaţie/ concentrare, te sfătuiesc să nu abordezi încă această practică meditativă!
Te rog să iei foarte în serios condiţiile şi sfaturile menţionate mai sus!
***
Tehnica specifică pentru Calea Întrebării constă, după cum am mai precizat, în repetarea (mentală) continuă (moment de moment), cu maximă atenţie (la tot ce te înconjoară şi la tot ce se petrece în interiorul tău) şi discernământ sporit, a întrebării „Ce este viaţa?” („cochetând” uşor cu diferite răspunsuri, dar neoprindu-te din repetarea întrebării, indiferent de răspunsurile primite, decât la dobândirea „răspunsului ultim”) sau a altei întrebări2 (considerată de tine ca fiind „esenţială”/ „vitală”/ „majoră” la momentul iniţierii practicii), timp de câteva zile (orientativ de minim 3-7 zile, practic atâta timp cât e necesar pentru atingerea „trezirii”) de dimineaţa de la trezire şi până seara la adormire, în decursul tuturor activităţilor de peste zi, căutând evident să eviţi efectuarea, în timpul practicii de concentrare, a unor activităţi periculoase (care îţi pot pune în pericol, printr-o eventuală neatenţie, integritatea fizică – ca de exemplu, şofatul, lucrul cu unelte periculoase, deplasarea prin zone periculoase etc.).
***
Eu am îndeplinit toate condiţiile menţionate mai înainte, la momentul când am pus în practică (din proprie iniţiativă, fără nici un îndemn direct şi fără nici o supraveghere din partea unei alte persoane) tehnica specifică Căii Întrebării (în anul 2000, la vârsta de 21 de ani) în două etape de concentrare:
– una de 7 zile de repetare continuă a unei întrebări de inspiraţie buddhistă („Cine a pronunţat numele lui Buddha?”) care a fost mai mult o etapă de pregătire şi antrenare în care am experimentat stări meditative deosebite (dar nu şi „răspunsul ultim”)
– şi alta de aproximativ 3 zile de repetare intensă a unei întrebări, aleasă liber de mine, cu o puternică încărcătură personală pentru momentul când a fost abordată („Ce este viaţa?”), începută la opt zile după sfârşitul primei concentrări, etapă care s-a finalizat cu transformarea majoră a propriei conştiinţe prin experimentarea, în data de 7 martie 2000, a unei stări de conştiinţă3 relativ indescriptibilă, de o intensitate abisală, nici măcar imaginabilă înainte de practică, care a durat în faza ei cea mai intensă aproximativ câteva minute, dar ale cărei efecte trasfiguratorii s-au absorbit în fiinţa mea de abia în decursul unui an întreg.
Această stare de conştiinţă mi-a schimbat major tot sistemul psihic de orientare fiinţială avut până în acel moment.
Pornind de la descrierile făcute de alte persoane ce susţin că au trăit (în diferite zone de timp şi spaţiu) stări relativ similare, am putut să o etichetez uneori ca fiind o „stare de trezire”, de „iluminare”, de „conştiinţă cosmică”, de „trăire mistică”, de „revelare” sau de „renaştere existenţială”.
În perioada imediat următoare Marii Transformări, pe lângă efectul transfigurator abisal dobândit prin această ruptură radicală cu „vechiul”, raţionamentele greşite specifice fricii, orgoliului, mâniei, tristeţii ş.a.m.d. s-au manifestat uneori la intensităţi nemaiîntâlnite înainte, dar au fost depăşite cu efort consistent prin tehnicile specifice armonizării psihice descrise de mine în cartea Etica Armoniei.
***
Dacă îndeplineşti toate condiţiile înşirate mai înainte şi te hotărăşti, la un moment dat, din proprie iniţiativă, să practici tehnica specifică pentru Calea Întrebării, te rog să purcezi cu maximă atenţie şi cu discernământ sporit, iar dacă în timpul practicării ei întâlneşti şi cel mai mic semn de îngrijorare cu privire la propria ta sănătate fizică şi psihică, te rog să te opreşti imediat din practică (temporar (pentru câteva zile sau săptămâni) sau chiar definitiv), deoarece încă nu eşti pregătit/ă pe deplin ca să mergi până la capăt cu această metodă de transformare abisală a propriei tale conştiinţe.
Te rog să iei foarte în serios atenţionările de mai sus! Aceste stări de conştiinţă sunt încă insuficient cercetate şi înţelese, de aceea „studierea” lor prin trăirea lor directă este asemănătoare cu urcarea unui munte pe cărări nebătătorite – fiind evident necesară o pregătire prealabilă consistentă pentru „ascensiune” şi de asemenea o foarte mare atenţie la „escaladare” pentru a nu „aluneca” şi a nu cădea în „prăpăstii” sau „gropi” întâlnite pe cale. Este astfel evident faptul că, chiar dacă eu însumi am parcurs, cu riscurile aferente, Calea Întrebării, nu îmi asum răspunderea pentru eventuale efecte negative pe care tu nu le vei putea controla, reieşite din practica tehnicii specifice parcurgerii acestei Căi!
Trebuie deci să înţelegi că, având în vedere natura încă experimentală a acestei practici, dacă alegi să o efectuezi, îţi asumi şi toate riscurile aferente ei (îţi asumi şi eventualele daune fizice şi psihice care pot să survină, din diferite motive, în timpul acestei practici sau după efectuarea ei).
Şi chiar dacă, prin această carte, am încercat uneori să-ţi deschid gustul pentru această practică, te rog să reţii că eu nu te îndemn şi nu te încurajez să păşeşti pe Calea Întrebării... Dar dacă totuşi (din diferite motive) te hotărăşti să o faci, te informez, din proprie experienţă, că această tehnică de concentrare este foarte puternică şi nu trebuie să o abordezi în joacă sau cu neatenţie, pentru că această Cale (în măsura în care eşti pregătit/ă şi capabil/ă să o parcurgi corect până la capăt şi să-i gestionezi în mod înţelept efectele) este capabilă să îţi schimbe în mod radical raportarea existenţială „ultimă” faţă de Realitate...
***
Fie deci ca paşii noştrii să se poarte mereu cu chibzuială prin viaţă, prin întrebare şi prin răspuns...
***
Viaţa care îşi găseşte Întrebarea, mai devreme sau mai târziu, îşi va găsi şi Răspunsul..."1 A se vedea tradiţiile de meditaţie specifice Yoga, Budismului, Taoismului, Sufismului, Isihasmului ş.a.m.d.
2 A se vedea, de exemplu, în acest sens, şi cartea Cine eşti tu?, autor Radu Lucian Alexandru.
3 Pentru mai multe detalii, legate de acest aspect, a se vedea şi cartea Călătorie prin Conştiinţă, autor Radu Lucian Alexandru.


Extras din cartea “Ce este viața?” - autor Radu Lucian Alexandru:
0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru